• Na de laatste update geeft de app aan dat er een onbekende fout is opgetreden.

  Het is noodzakelijk om eenmalig een keer uit en weer in te loggen in de R&R job app, hiermee is het probleem verholpen.

 • Kan ik het werkrooster synchroniseren met mijn agenda?

  Vanaf versie 5.2 (release 12-1-2017) is het mogelijk het rooster te synchroniseren met uw privé agenda. Update hiervoor uw app via de Appstore of de Playstore.

 • Hoe kan ik mijn werkrooster synchroniseren met mijn agenda?

  Klik op het symbool rechtsboven in het roosterscherm en volg de instructies.

 • Hoe kan ik mijn werkrooster exporteren in Android?

  Klik op het symbool rechtsboven in het roosterscherm en kies voor "Mail instructies". Via de mail krijg je jouw persoonlijke URL die je kan gebruiken om een iCAL-synchronisatie in te stellen. Let op: Wij kunnen niet garanderen dat jouw diensten correct en automatisch binnenkomen in jouw persoonlijke agenda. Je blijft derhalve zelf verantwoordelijk voor het checken van de laatste roostergegevens in de R&R job app zelf.

 • Mijn werkrooster of wijzigingen in mijn rooster komen niet door in mijn persoonlijke agenda.

  Wij kunnen hier helaas niets aan doen aangezien er maar beperkte ondersteuning voor iCAL-synchronisatie is voor Android en Outlook. Je blijft derhalve zelf verantwoordelijk voor het checken van de laatste roostergegevens in de R&R job app zelf.

 • Hoe kan ik de synchronisatie met mijn agenda stoppen?

  Klik op het symbool rechtsboven in het roosterscherm en kies daarna voor "Intrekken".

 • Hoe vraag ik verlof aan?

  Ga naar het hoofdscherm en klik op Verlof. Klik vervolgens op het tabblad Aanvragen. Klik op het plus (+) teken om een nieuwe aanvraag in te voeren. Vul hier de begindatum in, deze dient minimaal 14 dagen in de toekomst te liggen.

 • Waarom kan ik geen andere verlofsoort kiezen?

  Het niet kunnen kiezen van het soort verlof is een bewuste keuze. Onbetaald, bijzonder verlof en "tijd voor tijd" uren moeten met uw leidinggevende afgestemd worden. Wel is het mogelijk om dit als opmerking bij de aanvraag te plaatsen.

 • Waarom moet ik een schoolrooster invoeren?

  Als je jonger dan 18 bent, telt de tijd op school mee als wettelijke werktijd. Jouw leidinggevende moet hier rekening mee houden bij het maken van jouw werkrooster.

 • Hoe voer ik mijn schoolrooster in?

  Ga naar het hoofdscherm en klik op School. Klik op het plus (+) teken om een nieuw schoolrooster in te voeren. Selecteer een begin- en eindweek. Klik hierna op het plus (+) teken om minimaal 1 schooldienst toe te voegen. Doe dit voor alle schooldagen van de week met lesuren.

 • Waarom zie ik mijn ingediend schoolrooster niet?

  Het kan zijn dat jouw leidinggevende jouw schoolrooster verwijderd heeft. Neem contact op met jouw leidinggevende.

 • Hoe verander ik een reeds ingediend schoolrooster in R&R job app?

  Je hebt de mogelijkheid om een nieuw rooster in te dienen voor een reeds ingediende periode of gedeelte van die periode.

 • Hoe verwijder ik een ingediend schoolrooster in R&R job app?

  Dit is niet mogelijk. Dien een nieuw schoolrooster in voor dezelfde we(e)k(en) of neem contact op met jouw leidinggevende, die kan het wel verwijderen.

 • Hoe geef ik door dat ik schoolvakantie heb?

  Dit kun je doorgeven door voor die betreffende we(e)k(en) geen schoolrooster in te vullen. Als je dus van week 1 tot 15 een schoolrooster wilt invoeren en week 8 is vakantie, dan voer je twee schoolroosters in. Eén voor week 1 tot 7 en één voor week 9 tot week 15.

 • Waarom kan ik voor de huidige week geen schoolrooster meer doorgeven?

  Het schoolrooster kan niet meer voor de huidige week ingegeven worden. Alleen voor hele weken in de toekomst.

 • Waarom kan ik mijn schoolrooster alleen in kwartieren ingeven?

  Voor de verwerking van jouw schoolrooster is het noodzakelijk om jouw schooltijden af te ronden op kwartieren.

 • Wanneer wordt mijn verlofsaldo in R&R job app bijgewerkt?

  Het verlofsaldo in R&R job app wordt bijgewerkt zodra uw leidinggevende de uitbetaling in R&R heeft vastgesteld.

 • Kan ik zien met wie ik werk?

  U kunt alleen uw eigen rooster zien. Dit gaan we wel mogelijk maken in de toekomst.

 • Is het mogelijk mijn pauzetijden te zien?

  Vanaf versie 5.3 (release 18-5-2017) wordt nu de pauzeduur getoond in het rooster. Update hiervoor uw app via de Appstore of de Playstore.

 • Kan ik een verlofaanvraag intrekken?

  Het is alleen mogelijk om een nog niet goedgekeurde verlofaanvraag in te trekken via R&R job app. Voor IOS: deze kan met een veegactie verwijderd worden. Voor Android: deze kan met een "longpress" verwijderd worden. Neem contact op met uw leidinggevende voor het intrekken van een goedgekeurde verlofaanvraag.

 • Is het mogelijk mijn gewerkte uren te zien?

  Het is niet mogelijk de gewerkte uren via R&R job app in te zien. We zullen met onze klantengroep overleggen hoe we hier in de toekomst in kunnen faciliteren

 • Op welk moment zijn de roosters zichtbaar?

  Het rooster wordt naar R&R job app verstuurd op het moment dat deze vastgesteld is. Het vastgestelde rooster van de huidige en toekomstige weken zijn zichtbaar.

 • Hoe kan ik het rooster voor de komende week zien?

  Door op de week (bovenin) te klikken kunt u zien voor welke weken er roosters beschikbaar zijn. Standaard wordt de eerste beschikbare week getoond.

 • Waar kan ik mijn opgenomen vakantie/vrije dagen zien?

  Ga naar het hoofdscherm en klik op Verlof. Klik vervolgens op het tabblad Saldo.

 • Waarom herkent R&R job app mijn nieuwe e-mailadres niet als ik wil inloggen?

  Uw gebruikersnaam is het e-mailadres waarmee u in R&R geregistreerd stond op het moment dat u de uitnodigingsmail van uw leidinggevende heeft ontvangen. Indien u deze niet meer weet en u de uitnodigingsmail niet meer heeft, kunt u dit melden bij uw leidinggevende.

 • Kan ik mijn gebruikersnaam voor R&R job app wijzigen?

  Nee, dit is niet mogelijk.

 • Ik kan wel inloggen, maar waarom zijn de buttons grijs en niet aan te klikken?

  Dit kan meerdere oorzaken hebben. Meld dit bij uw leidinggevende.

 • Ik ben mijn wachtwoord vergeten, hoe kan ik een nieuw wachtwoord aanvragen?

  Klik in het R&R job app loginscherm op 'wachtwoord vergeten'. Vul hier uw gebruikersnaam in om een nieuw wachtwoord te ontvangen.

 • Ik wil feedback geven op de app, waar kan ik dit doen?

  Ga naar het hoofdscherm en klik op Feedback.

 • Kan ik met meerdere accounts inloggen in R&R job app?

  Dat is zeker mogelijk. U kunt met meerdere accounts één app gebruiken. Om te schakelen tussen accounts logt u uit met het ene en logt u in met het andere account.

 • Wat is mijn gebruikersnaam voor R&R job app?

  Uw gebruikersnaam staat in de uitnodigingsmail die u van uw leidinggevende heeft ontvangen. Dit is het e-mailadres waarmee u op dat moment in R&R geregistreerd stond.

 • Ik ben mijn e-mail kwijt om R&R job app te activeren. Hoe kan ik R&R job app nu activeren?

  Als u nog niet geregistreerd bent, kunt u uw leidinggevende vragen om u opnieuw uit te nodigen voor R&R job app.

 • Kan ik zowel R&R job app als Speakap gebruiken?

  Ja, dat is mogelijk. Houd er rekening mee dat bij Speakap uw roosters later zullen verschijnen dan in R&R job app.

 • Kan ik R&R job app ook gebruiken met een Windows smartphone?

  R&R job app is alleen ontwikkeld voor iOS en Android. Op dit moment zijn er geen plannen om R&R job app voor Windows te ontwikkelen.

 • Waarom kan ik geen verlof aanvragen voor volgende week?

  De termijn voor het aanvragen van verlof is ingesteld op minimaal 2 weken van tevoren. Neem contact op met uw leidinggevende voor verlofaanvragen binnen de gestelde termijn.

 • Waarom krijg ik een foutmelding bij het gebruik van de app in combinatie een IOS of Android bèta versie?

  Helaas ondersteunen wij geen bèta versies van IOS of Android in combinatie met R&R job app.

 • Kan ik R&R job app twee keer installeren op één smartphone?

  Nee, dit is niet mogelijk. U kunt wel met meerdere accounts één app gebruiken. Om te schakelen tussen accounts logt u uit met het ene en logt u in met het andere account.

 • Waarom kan ik geen dienstruilverzoek aanbieden?

  De functionaliteit "Dienstruil" staat niet standaard aan voor iedere winkel.

 • Hoe zoek ik een vervanger voor mijn ingeroosterde dienst?

  Ga naar het hoofdscherm en klik op Rooster. Selecteer de te ruilen dienst. IOS: gebruik een veegactie om deze dienst aan te bieden voor dienstruil. Android: gebruik een "longpress" om deze dienst aan te bieden voor dienstruil.

 • Waarom krijg ik een notificatie dat er een dienstruil klaarstaat, terwijl dit niet zichtbaar is in mijn rooster?

  Het kan zijn dat je niet de laatste versie van de R&R job app hebt. Ga naar Google Play Store of de Apple Store om de nieuwste versie te downloaden.

 • Wanneer krijg ik een notificatie voor mijn aangeboden dienst?

  Zodra jouw leidinggevende jouw dienstruilverzoek accepteert, krijg je een notificatie dat jouw dienst overgenomen is en dat jouw rooster voor die week gewijzigd is. Als jouw leidinggevende jouw dienstruilverzoek afwijst, krijg je een notificatie dat jouw verzoek geweigerd is, met een eventuele reden indien jouw leidinggevende dit ingevuld heeft.

 • Waarom kan ik een ingeroosterde dienst niet in alle gevallen aanbieden?

  Er is een uiterlijk aan te bieden tijd die volgens bedrijfsbeleid is ingericht. Standaard is het ingericht op 48 uur voor de ingeroosterde dienst. Ook eerder aangevraagde (en afgewezen) diensten kunnen niet opnieuw aangevraagd worden.

 • Kan ik zelf bepalen wie mijn dienst overneemt?

  Nee, na het aanbieden van een dienst zal het systeem automatisch beschikbare collega's zoeken die voldoen aan het bedrijfsbeleid. Deze collega's krijgen dan jouw dienstruilverzoek.

 • Achter mijn aangeboden dienst staat een status, wat betekent deze status?

  Door middel van een statusverandering in jouw rooster kun je zien wat er met je dienst gebeurt. Zodra je het aanbiedt, zie je bij jouw dienst de status 'Aangevraagd'. Als er minimaal één collega accepteert zie je de status 'In behandeling'. Als jouw leidinggevende de dienstruil goedkeurt, dan verdwijnt de dienst uit jouw rooster (en krijgt de gekozen collega de dienst). Mocht jouw leidinggevende de dienstruil afwijzen, dan zie je de status 'Afgewezen'. Ook als de dienstruil niet mogelijk is, zie je de status 'Afgewezen'.

 • Is het mogelijk mijn dienstruil te annuleren?

  Voor het annuleren van een aangeboden of geaccepteerde dienst dien je contact op te nemen met je leidinggevende.