Persoonsgegevens
Je kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Voor zover op onze sites persoonsgegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Voor zover tussen jou en ons een contractuele relatie toegelicht, inhoudelijk bepaald of gewijzigd dient te worden of wanneer je een verzoek tot ons richt, verzamelen en gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor zover dit voor deze doeleinden nodig is (standengegevens). Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen wanneer dit nodig is om je in staat te stellen gebruik te maken van het web-aanbod (gebruiksgegevens). Alle persoonsgegevens worden slechts zolang opgeslagen als nodig is voor het aangegeven doel (verwerking van uw aanvraag of uitvoering van een overeenkomst). Hierbij wordt rekening gehouden met fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen. Volgens de voorschriften van de bevoegde autoriteiten mogen wij in bepaalde gevallen informatie over deze gegevens verstrekken, voor zover dit noodzakelijk is voor doeleinden van rechtshandhaving, veiligheid, voor de nakoming van de wettelijke taken van de autoriteiten belast met de bescherming van de grondwet of de militaire inlichtingendienst of voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

Commentaarfuncties
Wij verzamelen persoonsgegevens in het kader van de openbaarmaking van een inhoud of een commentaar op een artikel of bijdrage alleen in de omvang zoals door je wordt meegedeeld. Bij het plaatsen van een commentaar wordt het door jou opgegeven e-mailadres opgeslagen, maar niet openbaar gemaakt. Jouw naam wordt openbaar gemaakt tenzij je onder een pseudoniem hebt geschreven.

Gegevensbeschermingsverklaring betreffende de nieuwsbrieffunctie
Door de vrijwillige opgave van jouw e-mailadres in onze nieuwsbrief en bevestiging daarvan via de dubbele opt-in-procedure, stem je in met de ontvangst van onze e-mailnieuwsbrief. Je kunt dit gebruik van jouw e-mailadres te allen tijde intrekken zonder dat hiervoor andere dan de kosten voor de overdracht volgens de basistarieven ontstaan. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. In elke e-mail staat een link met “afmelden”. Voor de ontvangst van de nieuwsbrief volstaat de opgave van een e-mailadres. Verdere vrijwillig verstrekte gegevens dienen alleen voor de personalisering van de nieuwsbrief.

Gegevensbeschermingsverklaring betreffende Google Maps van Google Inc.
Deze website gebruikt de „Google maps en routeplanner“- functie van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten („Google“), om geografische informatie en reisroutes weer te geven resp. te berekenen. Google maps kan gegevens over jouw bezoek aan deze website aan Google overdragen, verzamelen en door Google worden gebruikt. Je kunt een dergelijke gegevensoverdracht voorkomen, wanneer je in jouw browser „Javascript“ deactiveert. In dat geval kunnen echter geen kaarten worden getoond. Door het bezoek aan deze website en de niet-deactivering van „Javascript“ ga je akkoord met de verwerking van jouw gegevens door Google voor de hiervoor genoemde doeleinden. Verdere informatie over hoe „Google maps“ en de routeplanner jouw gegevens gebruiken alsook de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u onder: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Gegevensbeschermingsverklaring betreffende „Google remarketing-“ en „vergelijkbare doelgroepen“-functie van Google Inc.
Deze website gebruikt de remarketing- resp. “vergelijkbare doelgroepen”-functie van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten („Google“). Hierdoor kun je doelgericht worden benaderd met reclame waarin gepersonaliseerde en relevante reclame getoond wordt wanneer je andere websites in het zogenaamde „Google Display Netwerk“ bezoekt. „Google remarketing“ resp. de functie „vergelijkbare doelgroepen“ gebruikt daarvoor zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen en een analyse van jouw bezoek aan de website mogelijk maken. Via deze tekstbestanden worden jouw bezoeken alsook geanonimiseerde gegevens over jouw bezoek aan de website verzameld. Persoonsgegevens worden daarbij niet opgeslagen. Bezoek je een andere website in het zogenaamde „Google Display Netwerk“ worden je eventueel reclameboodschappen getoond die met grote waarschijnlijkheid betrekking hebben op eerder op onze website bekeken product- en informatievelden.

Je kunt de „Google remarketing“ resp. de „vergelijkbare doelgroepen“-functie voorkomen door het opslaan van de cookies door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware. Wij wijzen je er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kun je het verzamelen van de door de cookie verkregen en op jouw bezoek aan de website betrekking hebbende gegevens aan Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. Ook kun je het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren door de deactiveringspagina van het netwerkreclameinitiatief (Network Advertising Initiative) onder http://www.networkadvertising.org/choices/ te raadplegen en de daar genoemde verdere aanwijzingen met betrekking tot de opt-out uit te voeren. De gegevensbeschermingsverklaring van Google betreffende remarketing met verdere informatie vindt u hier: http://www.google.com/privacy/ads/.

Recht op informatie
Je hebt te allen tijde het recht om kosteloos en onverwijld informatie op te vragen over de over jou verzamelde persoonsgegevens. Je hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor het gebruik van door je verstrekte persoonsgegevens voor de toekomst in te trekken. Gelieve zich voor informatie te wenden tot de onder contactgegevens in het colofon genoemde aanbieder.

Gegevensbescherming
Hiermee willen wij je informeren over onze gegevensbeschermingsverklaring. Hier vind je informatie over het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens wanneer je onze website bezoekt. Wij nemen daarbij de voor Nederland geldende regelgeving betreffende gegevensbescherming in acht. U kunt deze verklaring te allen tijde inzien op onze website.

Het gebruik van de contactgegevens van onze colofon voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk niet wenselijk, tenzij wij vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend of wanneer er al sprake is van een zakelijke relatie. De aanbieder en alle op deze website genoemde personen maken hiermee bezwaar tegen elk commercieel gebruik en doorgifte van hun gegevens.

Vragen met betrekking tot gegevensbescherming 
Heb je vragen met betrekking tot gegevensbescherming, privacy of AVG? Neem contact met op:

R&R WFM B.V. h.o.d.n. R&R WFM
Kruisboog 42
3905 TG Veenendaal

T +31 (0)318 58 28 28
E security@rr-wfm.com

KvK 09177823
BTW 8188.39.946.B01

Functionaris voor de gegevensbescherming
Nico Nijenhuis
E fg@rr-wfm.com

Wijzigingen privacy statement
Deze privacy statement kan aangepast worden door ons. De wijzigingen worden doorgevoerd op deze website.

Version 2.0 d.d. 6 juni 2018