Menu .

Contact .

Kruisboog 42 3905
TG Veenendaal Nederland

T +31 (0)318 58 28 28
E info@rr-wfm.com

FAQ R&R job app

Heb je een vraag over de R&R job app? Kijk of je vraag in onze FAQ staat. Hier vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over de R&R job app.
externalId=rrwfm-faq-job-app-overview-1.1.2.1.3.1.1.1.1&componentUuid=cb3d5f59-505e-11e9-ba41-02e0da95504e&filter%5Bactive%5D=1&filter%5Bcategory%5D=%2FJob+App&mandatory=0&attribute=query&yz1fWVBeEem6QQLg2pVQTg_filter[category]=%2FJob+App
Hoe verwijder ik een ingediend schoolrooster in R&R job app?

Dit is niet mogelijk. Dien een nieuw schoolrooster in voor dezelfde we(e)k(en) of neem contact op met jouw leidinggevende, die kan het wel verwijderen.

Ik ben mijn e-mail kwijt om R&R job app te activeren. Hoe kan ik R&R job app nu activeren?

Als u nog niet geregistreerd bent, kunt u uw leidinggevende vragen om u opnieuw uit te nodigen voor R&R job app.

Waarom ontvang ik geen rooster- en/of dienstenruil meer op mijn R&R job app?

Door technische wijzigingen bij Google kunnen op oudere versies van de R&R job app geen rooster- en/of dienstenruil meldingen meer worden ontvangen. Wij adviseren je dan ook om een update van jouw R&R job app uit te voeren. De laatste update van de R&R job app is wel in staat meldingen te ontvangen.

Is het mogelijk mijn gewerkte uren in te zien?

Deze functionaliteit is vanaf maandag 20-5-2019 aangezet in de app. Het is mogelijk dat jouw winkel heeft besloten deze niet te activeren, neem hiervoor contact op met jouw manager.

Waarom krijg ik een foutmelding IOS of Android bèta versie?

Helaas ondersteunen wij geen bèta versies van IOS of Android in combinatie met R&R job app.

Waar kan ik mijn opgenomen vakantie/vrije dagen zien?

Ga naar het hoofdscherm en klik op Verlof. Klik vervolgens op het tabblad Saldo.

Waarom zie ik mijn ingediend schoolrooster niet?

Het kan zijn dat jouw leidinggevende jouw schoolrooster verwijderd heeft. Neem contact op met jouw leidinggevende.

Waarom kan ik voor de huidige week geen schoolrooster meer doorgeven?

Het schoolrooster kan niet meer voor de huidige week ingegeven worden. Alleen voor hele weken in de toekomst.

Kan ik een verlofaanvraag intrekken?

Het is alleen mogelijk om een nog niet goedgekeurde verlofaanvraag in te trekken via R&R job app. Voor IOS: deze kan met een veegactie verwijderd worden. Voor Android: deze kan met een "longpress" verwijderd worden. Neem contact op met uw leidinggevende voor het intrekken van een goedgekeurde verlofaanvraag.

Hoe kan ik de synchronisatie met mijn agenda stoppen?

Klik op het symbool rechtsboven in het roosterscherm en kies daarna voor "Intrekken".

Ik wil feedback geven op de app, waar kan ik dit doen?

Ga naar het hoofdscherm en klik op Feedback.

Kan ik met meerdere accounts inloggen in R&R job app?

Dat is zeker mogelijk. U kunt met meerdere accounts één app gebruiken. Om te schakelen tussen accounts logt u uit met het ene en logt u in met het andere account.

Waarom ontvang ik geen uitnodigingsmail of een e-mail nadat ik deze bij ‘wachtwoord vergeten’ heb aa

Mogelijk is deze e-mail in je spam folder terecht gekomen. Controleer derhalve in jouw spam folder of deze e-mail hier staat. Bij een Gmail account is de spam folder in veel gevallen een "verborgen" map waardoor er zodoende de beleving is dat de mail helemaal niet aangekomen is.

Een mogelijke oplossing is door in Gmail in de zoekfunctie de zoekactie "label:spam jobapp" uit te voeren. Hierna zal de mail hoogstwaarschijnlijk naar voren komen.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, hoe kan ik een nieuw wachtwoord aanvragen?
Klik in het R&R job app loginscherm op 'wachtwoord vergeten?'. Vul hier uw gebruikersnaam in om een nieuw wachtwoord te ontvangen.
Hoe kan ik mijn werkrooster synchroniseren met mijn agenda?

Klik op het symbool rechtsboven in het roosterscherm en volg de instructies.

Kan ik R&R job app ook gebruiken met een Windows smartphone?

R&R job app is alleen ontwikkeld voor iOS en Android.Op dit moment zijn er geen plannen om R&R job app voor Windows te ontwikkelen.

Wat zijn de totaal netto uren?

Dat zijn het totaal aantal uren die jij desbetreffende week gewerkt hebt.

Waarom is het icoon van gewerkte uren niet geactiveerd bij mij?

Jouw winkel heeft er voor gekozen om nog niet van deze functionaliteit gebruik te maken. Je kan navraag doen bij jouw manager en eventueel vragen om alsnog de functionaliteit aan te laten zetten.

Is het mogelijk mijn dienstruil te annuleren?

Voor het annuleren van een aangeboden of geaccepteerde dienst dien je contact op te nemen met je leidinggevende.

Waarom moet ik een schoolrooster invoeren?

Als je jonger dan 18 bent, telt de tijd op school mee als wettelijke werktijd. Jouw leidinggevende moet hier rekening mee houden bij het maken van jouw werkrooster.

Waarom krijg ik bij ‘Gewerkte uren’ de melding dat ik geen gewerkte uren heb?

Deze mededeling krijg je als je in de geselecteerde week niet gewerkt hebt. Ook krijg je deze melding als je de hele week vakantie gehad hebt of ziek bent geweest.

Waarom kan ik een ingeroosterde dienst niet in alle gevallen aanbieden?

Er is een uiterlijk aan te bieden tijd die volgens bedrijfsbeleid is ingericht. Standaard is het ingericht op 48 uur voor de ingeroosterde dienst. Ook eerder aangevraagde (en afgewezen) diensten kunnen niet opnieuw aangevraagd worden. Niet productieve diensten (bv. schoonmaak) en diensten bij een andere vestiging kunnen ook niet aangeboden worden,

Waarom ontvang ik geen mail nadat ik deze bij ‘wachtwoord vergeten’ heb aangevraagd?
Controleer dan jouw e-mailadres bij jouw manager of afdelingsverantwoordelijke. Het kan zijn dat in R&R WFM een verouderd e-mailadres staat bij jouw medewerkersgegevens. Indien dit het geval is, dan dient deze aangepast te worden zodat je de mail op het juiste e-mailadres ontvangt die je ook hebt ingevuld bij ‘wachtwoord vergeten’.Hoe vraag ik verlof aan?

Ga naar het hoofdscherm en klik op Verlof. Klik vervolgens op het tabblad Aanvragen. Klik op het plus (+) teken om een nieuwe aanvraag in te voeren. Vul hier de begindatum in, deze dient minimaal 14 dagen in de toekomst te liggen.

Achter mijn aangeboden dienst staat een status, wat betekent deze status?

Door middel van een statusverandering in jouw rooster kun je zien wat er met je dienst gebeurt. Zodra je het aanbiedt zie je bij jouw dienst de status 'Aangevraagd'. Als er minimaal één collega accepteert zie je de status 'In behandeling'. Als jouw leidinggevende de dienstruil goedkeurt, dan verdwijnt de dienst uit jouw rooster (en krijgt de gekozen collega de dienst). Mocht jouw leidinggevende de dienstruil afwijzen, dan zie je de status 'Afgewezen'. Ook als de dienstruil niet mogelijk is, zie je de status 'Afgewezen'.

​Ik kan wel inloggen, maar waarom zijn de buttons grijs en niet aan te klikken?​

Dit kan meerdere oorzaken hebben. Meld dit bij uw leidinggevende.

Hoe geef ik door dat ik schoolvakantie heb?

Dit kun je doorgeven door voor die betreffende we(e)k(en) geen schoolrooster in te vullen. Als je dus van week 1 tot 15 een schoolrooster wilt invoeren en week 8 is vakantie, dan voer je twee schoolroosters in. Eén voor week 1 tot 7 en één voor week 9 tot week 15.

Hoe zoek ik een vervanger voor mijn ingeroosterde dienst?

Ga naar het hoofdscherm en klik op Rooster. Selecteer de te ruilen dienst. IOS: gebruik een veegactie om deze dienst aan te bieden voor dienstruil. Android: gebruik een "longpress" om deze dienst aan te bieden voor dienstruil.

Waarom kan ik geen andere verlofsoort kiezen?

Het niet kunnen kiezen van het soort verlof is een bewuste keuze. Onbetaald, bijzonder verlof en "tijd voor tijd" uren moeten met uw leidinggevende afgestemd worden. Wel is het mogelijk om dit als opmerking bij de aanvraag te plaatsen.

Mijn werkrooster of wijzigingen in mijn rooster komen niet door in mijn persoonlijke agenda.

Wij kunnen hier helaas niets aan doen aangezien er maar beperkte ondersteuning voor iCAL-synchronisatie is voor Android en Outlook. Je blijft derhalve zelf verantwoordelijk voor het checken van de laatste roostergegevens in de R&R job app zelf.

Kan ik zelf bepalen wie mijn dienst overneemt?

Nee, na het aanbieden van een dienst zal het systeem automatisch beschikbare collega's zoeken die voldoen aan het bedrijfsbeleid. Deze collega's krijgen dan jouw dienstruilverzoek.

Wanneer krijg ik een notificatie voor mijn aangeboden dienst?

Zodra jouw leidinggevende jouw dienstruilverzoek accepteert, krijg je een notificatie dat jouw dienst overgenomen is en dat jouw rooster voor die week gewijzigd is.

Als jouw leidinggevende jouw dienstruilverzoek afwijst, krijg je een notificatie dat jouw verzoek geweigerd is, met een eventuele reden indien jouw leidinggevende dit ingevuld heeft.

Is het mogelijk mijn pauzetijden te zien?

Vanaf versie 5.3 (release 18-5-2017) wordt nu de pauzeduur getoond in het rooster. Update hiervoor uw app via de Appstore of de Playstore.

Waarom kan ik mijn schoolrooster alleen in kwartieren ingeven?

Voor de verwerking van jouw schoolrooster is het noodzakelijk om jouw schooltijden af te ronden op kwartieren.

Hoe voer ik mijn schoolrooster in?

Ga naar het hoofdscherm en klik op School. Klik op het plus (+) teken om een nieuw schoolrooster in te voeren. Selecteer een begin- en eindweek. Klik hierna op het plus (+) teken om minimaal 1 schooldienst toe te voegen. Doe dit voor alle schooldagen van de week met lesuren.

Waarom kan ik geen verlof aanvragen voor volgende week?

De termijn voor het aanvragen van verlof is ingesteld op minimaal 2 weken van tevoren. Neem contact op met uw leidinggevende voor verlofaanvragen binnen de gestelde termijn.

Waarom krijg ik een notificatie van een dienstruil, terwijl dit niet zichtbaar is in mijn rooster?

Het kan zijn dat je niet de laatste versie van de R&R job app hebt. Ga naar Google Play Store of de Apple Store om de nieuwste versie te downloaden.

Hoe kan ik mijn werkrooster exporteren in Android?

Klik op het symbool rechtsboven in het roosterscherm en kies voor "Mail instructies". Via de mail krijg je jouw persoonlijke URL die je kan gebruiken om een iCAL-synchronisatie in te stellen. Let op: Wij kunnen niet garanderen dat jouw diensten correct en automatisch binnenkomen in jouw persoonlijke agenda. Je blijft derhalve zelf verantwoordelijk voor het checken van de laatste roostergegevens in de R&R job app zelf.

Kan ik mijn gebruikersnaam voor R&R job app wijzigen?

Nee, dit is niet mogelijk.

Wat is mijn gebruikersnaam voor R&R job app?

Uw gebruikersnaam staat in de uitnodigingsmail die u van uw leidinggevende heeft ontvangen. Dit is het e-mailadres waarmee u op dat moment in R&R geregistreerd stond.

Mijn vraag staat er niet bij

R&R vindt het belangrijk om in te spelen op de wensen en behoeften van haar klanten en investeert daarom continue in haar software en services.