Menu .

Contact .

Kruisboog 42 3905
TG Veenendaal Nederland

T +31 (0)318 58 28 28
E info@rr-wfm.com

40% personeelsverloop in de horeca


In het nieuwe rapport van ABN AMRO is te lezen dat het jaarlijkse verloop van personeel in de horeca rond de 40% in Nederland ligt. Dit is opgeteld een kostenpost van 1,4 miljard euro per jaar en 6% van de totale omzet van de horeca. Deze kosten worden veroorzaakt door met name het werven van nieuwe medewerkers en het inwerken daarvan. Dit heeft direct effect op de productiviteit van bestaande medewerkers.

Tevreden houden van medewerkers

Daarin hebben horeca en supermarktbranche een vergelijkbare verloop. Sommige supermarktondernemers weten echter medewerkers te binden aan hun organisatie met speciale programma’s en hier komt ook steeds meer oog voor het behoud van medewerkers. Voor werkgevers in de horeca ligt deze druk ook op het behouden van medewerkers om deze kosten te verminderen en productiviteit te verhogen. Daarbij speelt de medewerkerstevredenheid een grote rol.

Personeel is namelijk de sleutel tot succes in de horeca. De arbeidsmarkt binnen de horeca is dynamisch en er is tussen 2012 en 2018 een grote groei geweest van medewerkers in de horeca. 41 procent van hen is student. Deze jongeren kiezen specifiek voor het werk en willen graag leren werken in teams. Daarnaast zijn werktijden vaak flexibeler in te delen dan bijvoorbeeld de supermarktbranche. Hierbij zijn goede communicatie wel essentieel en daar kan R&R bij helpen.

Slim plannen van medewerkers

R&R helpt bij het slim plannen van medewerkers zodat de juiste medewerker op het juiste moment ingepland is zodat er extra handen zijn wanneer nodig. Daarnaast zorgen wij er ook voor dat er betere communicatie met medewerkers over planning plaatsvindt. In onze R&R job app kunnen medewerkers namelijk eenvoudig hun rooster inzien, maar ook hun verlofsaldo en gewerkte uren. Daarnaast kunnen ze ook eenvoudig hun beschikbare uren en schoolrooster doorgeven. Ook wordt het aanvragen van verlof heel makkelijk in de app.

Door deze gegevens allemaal inzichtelijk te hebben, weet de manager exact wanneer welke medewerker beschikbaar is en kan zo de optimale planning maken in R&R. Hiermee kan overwerk beperkt worden en wanneer overwerkt voorkomt dan wordt de manager bij het maken van planning hierop geattendeerd in verband met de toeslagen en wet- en regelgeving. Daarnaast worden de actuele roosters eenvoudig gecommuniceerd via de app.

Door meer grip te krijgen op werkzaamheden, kunnen medewerkers beter hun werk uit voeren. Dit werkt door in de medewerkerstevredenheid. Het verhogen van deze tevredenheid is essentieel. Niet alleen vanwege het tekort op de arbeidsmarkt, maar ook omdat medewerkers doorslaggevend voor het succes in de horeca. Het is belangrijk om in te zien dat het behouden en tevreden houden van medewerkers van toegevoegde waarde is.

De cijfers komen uit het rapport ‘Verloop personeel kost horeca jaarlijks 1,4 miljard’ van ABN AMRO (september 2019).