Deze app is speciaal ontwikkeld voor jou en je medewerkers. Met de R&R job app kun je de medewerkers eenvoudig betrekken bij het planningsproces. Dit draagt bij aan de betrokkenheid, motivatie en productiviteit van medewerkers.

Optimale communicatie met medewerkers

Met de app hebben medewerkers zelf direct inzage in hun persoonlijke rooster. Ook kunnen ze eenvoudig verlof aanvragen en hun actuele verlofsaldo inzien. Mochten medewerkers voor één van hun diensten niet beschikbaar zijn in het rooster, dan kunnen zij een verzoek indienen voor dienstenruil. Collega’s kunnen eenvoudig reageren via de app. De leidinggevende maakt uiteindelijk de keuze wie de dienst overneemt.

Daarnaast kunnen schoolgaande medewerkers hun schoolrooster doorgeven via de app. Kortom, alles op één centrale plek door onze app. Onze R&R job app draagt bij aan de optimale communicatie met medewerkers.

Wat biedt de R&R job app?

 • Eenvoudig inzage voor medewerkers op hun eigen rooster
 • Medewerkers kunnen diensten ruilen met goedkeuring leidinggevende
 • Complete verlofaanvraag van medewerkers eenvoudig via de app
 • Altijd het actuele verlofsaldo inzichtelijk voor medewerkers
 • Door notificaties zijn medewerkers op de hoogte bij wijziging in hun rooster
 • Als leidinggevende berichten sturen naar je medewerkers. In de app krijgen ze hier een notificatie van
 • Diensten aanbieden aan medewerkers vanuit R&R

Voordelen R&R job app

 • De R&R job app zorgt voor gemak en tijdsbesparing doordat een deel van de administratieve werkzaamheden vervalt of automatisch wordt verwerkt
 • Vermindering van fouten en miscommunicatie doordat medewerkers zelf hun aanvragen kunnen doen via één app en met een druk op de knop hun leidinggevende kunnen informeren
 • Gemotiveerde en productieve medewerkers doordat ze beter en meer betrokken worden bij het planningsproces

Extra aanvulling op R&R WFM om planningsproces nog efficiënter te maken.

Actuele werkrooster

Wil je medewerkers eenvoudig inzage geven in hun werkroosters? Maak dan gebruik van onze R&R job app. Zodra jij het rooster voor je medewerkers heb vastgesteld in R&R WFM wordt deze automatisch geplaatst in de R&R job app.

De medewerkers kunnen dan hun eigen rooster inzien voor de beschikbare weken. Verandert er in de tussentijd nog iets aan het rooster? Geen probleem. Ook deze wijzigingen worden automatisch doorgevoerd in het rooster op de app. De medewerkers hebben met de app dus altijd het meest actuele werkrooster bij de hand.

Schoolrooster

Heb jij medewerkers in dienst die nog leerplichtig zijn of naar school gaan? Deze medewerkers kunnen in de R&R job app eenvoudig hun schoolrooster invoeren en eventueel wijzigen.

Op basis van het schoolrooster wordt bepaald hoeveel uur een scholier mag werken per dag. Daarnaast weet jij ook wanneer een medewerker beschikbaar is of naar school moet.

Verlof aanvragen

Wist je dat jouw medewerkers eenvoudig via onze job app verlof aan kunnen vragen? Je klikt namelijk in de app eenvoudig op ‘Verlof’ en dan op ‘Aanvragen’. Vervolgens kun je een aanvraag doen. Deze dient minimaal 14 dagen in de toekomst te liggen zodat het verwerkt kan worden in het rooster. Na goedkeuring van de leidinggevende, ziet de medewerker dit in de app en wordt dit automatisch verwerkt in R&R WFM. Hiermee wordt onnodig werk voorkomen.

Verlofsaldo

Vragen medewerkers regelmatig aan je wat hun verlofsaldo is? Deze vraagt wordt overbodig als je gebruik maakt van de R&R job app. Hier kunnen medewerkers namelijk hun eigen actuele beschikbare verlofsaldo in uren eenvoudig inzien. Ze weten dus precies hoeveel uur ze nog op kunnen nemen. Dit is wel zo makkelijk! Ze kunnen daarnaast ook eenvoudig via de app een verlofaanvraag doen. Jij kunt die vervolgens goedkeuren en het komt automatisch in R&R WFM te staan.

Dienstenruil

Krijg je regelmatig te maken met medewerkers die vragen om hun rooster aan te passen? Via onze app kunnen medewerkers eenvoudig diensten wisselen. Dit kan zelfs tot 72 uur voor hun dienst begint. Wij leggen graag uit hoe:

De desbetreffende medewerker stuurt een verzoek voor dienstenruil in. Onze R&R job app checkt vervolgens wie er aan de volgende voorwaarden voldoet:

1) Wie is beschikbaar?

Sommige mensen zijn al ingeroosterd of hebben aangegeven de desbetreffende dag niet te kunnen werken. Deze vallen af, omdat ze niet beschikbaar zijn.

2) Wie heeft dezelfde leeftijd?

Het is natuurlijk logisch om een medewerker met iemand van dezelfde leeftijd te vervangen in verband met de loonkosten. Hier controleert onze app op.

3) Wie kan er op de desbetreffende afdeling werken?

Diensten wisselen kan natuurlijk alleen als iemand ook op de desbetreffende afdeling kan werken. Onze app checkt dit voor jou.

De mensen die op basis hiervan overblijven ontvangen het verzoek van de medewerker. Zij kunnen vervolgens aangeven of zij de diensten willen overnemen. Jij als leidinggevende ontvangt daarna een overzicht van de medewerkers die bereid zijn de dienst over te nemen. Ook wordt er gecheckt of deze medewerkers met desbetreffende dienst nog voldoen aan de arbeidstijdenwet.

Op basis hiervan kies jij eenvoudig de medewerker die het beste de andere kan vervangen of keur je eenvoudig het verzoek van de medewerker af. Dit wordt vervolgens automatisch verwerkt in R&R WFM en gecommuniceerd naar jouw medewerkers.

Voordelen functionaliteit dienstenruil:

 • Je houdt als leidinggevende controle en overzicht over de planning
 • Maak het gemakkelijk voor medewerkers om diensten snel te wisselen
 • Het rooster wordt automatisch aangepast en gedeeld met de medewerkers
 • Je maakt je medewerkers meer betrokken bij roostering
 • Aantrekkelijk en laagdrempelig
 • Voorkom dubbel werk doordat dit automatisch gekoppeld is met R&R WFM

Meer over R&R