• Normeringen

  Een normering beschrijft de tijd die een werknemer nodig heeft voor het uitvoeren van een specifieke taak. De definiëring van de juiste hoeveelheid tijd per taak is cruciaal voor het planningsproces. Het is belangrijke input voor het maken van een goede prognose, zodat er efficiënt gewerkt kan worden op de winkelvloer.

 • STAP 1: Prognose

  Met het maken van een prognose bepaal je het werkaanbod in de gekozen week. R&R maakt hier gebruik van de kassagegevens van vergelijkbare weken uit het verleden. Ook de daaraan gekoppelde klantenstroom wordt meegenomen. De ondernemer dient dus enkel na te denken over de omzet, het systeem berekent een passend budget.

 • STAP 2: Rooster

  Het rooster toont de planning van de medewerkers per week. Met een grafiek wordt het per dag duidelijk wanneer er mensen aanwezig moeten zijn, om de geplande taken uit te voeren. Zo kunnen medewerkers op de juiste tijden en tegen de juiste kosten ingepland worden. R&R houdt hierbij rekening met de overwerktoeslagen en wetgeving.

 • STAP 3: Realisatie

  De werktijden van de medewerkers worden dagelijks geregistreerd. Dit kan aan de hand van de geroosterde uren handmatig gedaan worden. Je kan er ook voor kiezen om de uren geautomatiseerd te verwerken, door gebruik te maken van een tijdregistratiesysteem.

  Wij leveren optioneel een geïntegreerd tijdsregistratiesysteem.

 • STAP 4: Uitbetaling

  De uitbetaling bestaat slechts uit het exporteren van alle verloningsgegevens conform CAO en arbeidstijdenwet inclusief de toeslagen naar je Payroll-systeem.

 • Rapportages

  R&R biedt de mogelijkheid om je resultaten aan het einde van de week overzichtelijk te bekijken. Deze rapporten bieden inzicht in de verhouding tussen productiviteit, loonkosten en omzet, en zijn een belangrijk hulpmiddel om te kunnen sturen op dag- en weekniveau. Door slim te plannen werk je aan een verbeterde winkelbeleving, met als resultaat tevreden klanten.