Automatische registratie van de gewerkte uren op afdelingsniveau vereenvoudigt de administratie, voorkomt fouten in de salarisadministratie en leidt tot een betere discipline van de werktijden. Daarnaast is in R&R live zichtbaar welke medewerkers op welke afdeling aanwezig zijn.

Dit geldt alleen voor R&R tijdregistratie en niet voor tijdsregistratie-systemen van derden.

 

R&R tijdregistratie is een volledig systeem dat bestaat uit:

  • medewerkersleutels
  • draadloze tijds- en registratie-units (de klokken)
  • basisstation
  • repeaters
  • intelligente software die de gewerkte uren registreert en vastlegt in R&R
Lees meer over onze pakketten