Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door De Vries WFM B.V. h.o.d.n. R&R WFM (hierna “R&R WFM”). In dit privacystatement wordt uiteengezet hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die een bezoeker van onze website aan ons verstrekt via deze website en/of per e-mail.

Verwerking van persoonsgegevens
Voor R&R WFM is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. R&R WFM respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel via de website of per e-mail verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving wordt behandeld.

Doeleinden van verwerkingen
Persoonsgegevens worden door R&R WFM verwerkt voor de volgende doeleinden:
– het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
– om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
– om u te infomeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van R&R WFM;
– de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
– voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden;
– voor het verbeteren van de website en de dienstverlening van R&R WFM;
– voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie en bewaarplicht;

Beveiliging van persoonsgegevens
R&R WFM zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen over en recht op inzage en correctie van persoonsgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, of indien u inzage wenst in of wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via:
De Vries WFM B.V. h.o.d.n. R&R WFM
Kruisboog 42
3905 TG Veenendaal

T +31 (0)318 58 28 28
E info@rr-wfm.com

KvK 09177823
BTW 8188.39.946.B01

Wijzigingen
Dit privacystatement kan door ons worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze webpagina en zijn vanaf die bekendmaking van kracht.

Versie 1.0