Privacy policy

R&R

Wie is R&R

R&R ontwikkelt en levert software en diensten voor workforce management (WFM). Onze WFM-software helpt om medewerkers slim in te plannen en geeft gebruikers inzicht in productiviteit en loonkosten.

R&R is een organisatie bestaande uit ongeveer 50 gekwalificeerde en ervaren professionals. Die zich dagelijks met veel enthousiasme en energie inzetten voor het succes van onze klanten en hun medewerkers. Een transparant bedrijf, waarin kennis en ideeën worden gedeeld, en waar we innovatie en creativiteit stimuleren. Dit is altijd gericht op verdere (persoonlijke) ontwikkeling en verbetering.

Om je optimaal van dienst te zijn, hebben wij gegevens nodig. Wij respecteren hierbij de privacy en geven je graag inzicht in wat wij met je gegevens doen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die R&R als verwerkingsverantwoordelijke van u verwerkt.

R&R WFM B.V. is onderdeel van Info Support International Group

R&R WFM B.V., statutair gevestigd in Veenendaal (Nederland) is onderdeel van Info Support International Group. R&R WFM verwerkt persoonsgegevens van jou wanneer je de website bezoekt. Wij slaan gegevens op die we ontvangen bij bezoek aan de website, aanmelding voor een event, aanmelding voor de nieuwsbrief of wanneer je contact met ons wilt opnemen via het contactformulier. R&R WFM is en voelt zich daarvoor verantwoordelijk en we respecteren jouw privacy. Dat doen wij door jou hierover te informeren middels deze privacyverklaring.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

We hebben de persoonsgegevens nodig om met je te kunnen communiceren bijvoorbeeld bij:

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Deze screening wordt uitbesteed aan International Integrity Services. Dit is een gespecialiseerd screeningsbureau dat rechtstreeks onder (toezicht van) het Ministerie van Justitie en Veiligheid valt.

Dienstverlening

Wanneer we met jou een overeenkomst afsluiten voor het leveren van onze dienstverlening of het ontvangen van je dienstverlening bewaren we hierbij de persoonsgegevens die we nodig hiervoor hebben: naam, eventueel functie en contactgegevens. Deze gegevens bewaren we zolang als nodig is.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot je persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast controleren we of de beveiligingsmaatregelen zelf of deze nog in lijn zijn met beveiligingsnormen en de stand van de techniek. Om onze eigendommen en je persoonsgegevens maximaal te kunnen beschermen worden loggegevens en communicatie van onze systemen continu geanalyseerd. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Wanneer medewerkers van R&R van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Delen wij je gegevens met derden?

Indien nodig delen wij je gegevens met externe dienstverleners waar we – indien noodzakelijk – een verwerkersovereenkomst mee hebben afgesloten. Zij mogen je gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende dienst uit te voeren. Zij mogen je gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Het verkopen van gegevens aan derden gebeurt niet. In principe delen wij je gegevens niet buiten de EU/EER en anders zullen we passende waarborgen treffen.

Wat zijn je rechten?

Houd er rekening mee dat je sommige rechten altijd hebt maar dat andere afhangen van een specifieke situatie. Dit betekent dat we in sommige gevallen niet op je vraag of verzoek in kunnen of zelfs mogen gaan. Hieronder staat vermeld met wie je contact op kunt nemen wanneer je een vraag of verzoek hebt.

Contact

Heb je vragen over ons beleid met betrekking privacy- of informatieveiligheid? Neem dat contact op met onze privacy- en security officer Mart Meijnen. Hij houdt zich bezig met het volledige spectrum van informatieveiligheid. Hij adviseert ons ziet erop toe dat we ons aan de privacywet- en regelgeving houden.

Inwerkingtreding privacyverklaring

Deze privacyverklaring is per 01-12-2021 in werking getreden. Deze privacy verklaring wordt regelmatig herzien. We informeren je over wijzigingen door de nieuwe verklaring te publiceren, waarna deze direct in werking treedt.