Terug naar alle artikelen

Vijf redenen waarom data zo belangrijk is binnen workforce management (inclusief voorbeelden)

Inzicht in de juiste data speelt een cruciale rol op het gebied van personeelsplanning en workforce management in brede zin. In deze blog bespreken we vijf redenen met voorbeelden waarom data zo belangrijk is en hoe het kan helpen om de resultaten te verbeteren.

1. Inzicht in prestaties en resultaten

Via een overzichtelijk data dashboard heb je altijd direct inzicht in de prestaties en resultaten van je winkel(s) of locatie(s). Zo weet je direct hoe je winkels presteren en kun je waar nodig bijsturen op basis concrete inzichten in je eigen data.

Voorbeeld: in het centrale startscherm van R&R en het data dashboard R&R Insights heb je in één oogopslag inzicht in de actuele ontwikkeling van belangrijke cijfers (of KPIs) zoals loonkosten, kostprijs uurloon, omzet, productiviteit en meer. Daarnaast kun je dit eenvoudig voor verschillende afdelingen en locaties of winkels met elkaar vergelijken. We bieden actuele informatie waarmee je snel kan bijsturen als de situatie er om vraagt. Zo heb je altijd grip op de belangrijke zaken binnen je organisatie en kan je waar mogelijk altijd invloed uitoefenen.

R&R laptop KPIs

2. Verbetering van de productiviteit

Door middel van data-analyse kunnen bedrijven inzicht krijgen in de productiviteit en efficiëntie van medewerkers. Dit maakt het mogelijk om snel te identificeren waar verbeteringen mogelijk zijn en wat het besparingspotentieel is.

Voorbeeld:  in R&R heb je altijd inzicht in productiviteit (= omzet per gewerkt uur) van afdelingen en je de gehele winkel of locatie. Dit is een belangrijke graadmeter hoe je scoort op het gebied van loonkosten. Als een afdeling of winkel niet goed scoort op productiviteit, is dat een belangrijk signaal en punt voor verbetering.  

3. Optimalisatie van personeelsplanning en roosters

Data kan ook worden gebruikt om de beste tijden en dagen te bepalen om bepaalde taken uit te voeren. Hierdoor kunnen bedrijven de beschikbare arbeidskrachten op een effectieve manier inzetten en zo het volledige werkproces optimaliseren.

Voorbeeld: met behulp van data inzichten uit het WFM-pakket weet je wanneer het over het algemeen druk is in de winkel en wanneer het rustig is. Daarnaast zijn de loonkosten vaak afhankelijk van het moment van de werkzaamheden en heb je te maken met een continu veranderende beschikbaarheid van personeel. Op basis van deze variabelen bepaal je wanneer welke werkzaamheden het beste kunnen plaatsvinden. Zo vind je de juiste balans tussen de loonkosten en een goed verzorgde, nette winkel.

4. Voorspelling van behoefte aan personeel

Met behulp van data-analyse kunnen bedrijven voorspellingen doen over de personeelsbehoeften op verschillende momenten. Dit maakt het mogelijk om op tijd voorbereidingen te treffen en er proactief voor te zorgen dat er voldoende medewerkers beschikbaar zijn.

Voorbeeld: in het verlengde van bovenstaand voorbeeld, plan je met behulp van data proactief, zonder dat je de flexibiliteit verliest om bij te kunnen sturen als de situatie erom vraagt. Zo heb je altijd grip op je planning en een goede balans tussen de personeelsbezetting en de loonkosten.

5. Sturen op organisatiedoelstellingen en strategie

Inzicht in de juiste data is essentieel voor optimalisatie van processen en besluitvorming. Door middel van data gedreven beslissingen maak je meetbaar betere keuzes voor goed lopende processen, werkplezier van medewerkers en de klantbeleving in de winkel(s).

Voorbeeld: je workforce management software werkt op basis van verschillende datastromen. Er wordt gebruik gemaakt van onder andere inkomende kassadata, eventueel normeringen, HR-data en het systeem zelf genereert veel data. Maar als je data niet centraal inzichtelijk en toegankelijk hebt, is het lastig om goed gebruik te kunnen maken van alle voordelen en mogelijkheden die het biedt.

Binnen R&R heb je centraal en eenvoudig toegang tot alle relevante data om meetbaar betere keuzes te maken op basis van je eigen data. Onze klanten en wij weten dat dit leidt tot betere bedrijfsresultaten op de korte én lange termijn.

Gebruik van data is dé sleutel tot meetbaar betere beslissingen én resultaten

Natuurlijk zijn er – naast de bovenstaande vijf punten – meerdere redenen om zo goed mogelijk gebruik te maken van de beschikbare data binnen je organisatie en systemen. Denk bijvoorbeeld aan het voldoen aan wet- en regelgeving, transparantie en betrokkenheid van medewerkers. Wij gaan graag met je in gesprek over de specifieke voordelen voor jouw bedrijf.

Goede, actuele inzichten op basis van je eigen data helpt om beter en gerichter keuzes te maken. Dit leidt tot procesverbetering en grip op de resultaten van je organisatie. Dit komt ook duidelijk terug in de goede resultaten die onze klanten behalen met behulp van de workforce management software van R&R

Wij zijn ervan overtuigd dat er ook voor jouw organisatie veel voordelen te behalen zijn op het gebied van workforce management en data. Lees hier alles over ons data dashboard R&R Insights. Ga ook eens met ons in gesprek. We zijn benieuwd naar jouw organisatie en uitdagingen.

Stef van Dijk
Over de auteur Stef van Dijk

Stef van Dijk heeft ruime ervaring in supermarkten en kent de food retail branche van binnen en buiten. Stef schrijft blogs over alle relevante zaken rondom workforce management en food retail.

Deel dit artikel