Terug naar overzicht

Scheepers Retail Groep

Een grote besparing op de loonkosten, meer grip op de operationele processen en een sterke verbetering van de productiviteit.

Dat zijn slechts een aantal van de mooie resultaten die Scheepers Retail Groep (Albert Heijn multifranchise) met behulp van R&R heeft weten te realiseren. We spraken met Peter Peels (director retail) over zijn ervaringen.

Ontwikkeling van WFM binnen Scheepers Retail Groep

“We zijn iets meer dan een jaar geleden met R&R WFM gestart binnen Scheepers Retail Groep. Allereerst hebben we de missie, visie en kernwaarden van onze organisatie genomen, zodat iedereen weet waar we als organisatie naartoe willen. Daar moet de WFM-tool vervolgens op aansluiten.

Daar moet je naar mijn mening ook echt mee beginnen. ‘Wat zijn onze klantbeloften en de cultuurwaarden voor onze medewerkers? Hoe willen we onze klanten bedienen en vasthouden?’ Hoe helpen en inspireren we onze klanten bij het maken van de dagelijkse boodschappenkeuzes?

Klanten goed bedienen doe je onder andere door het bieden van een topwinkel die goed verzorgd is, maar ook door goed opgeleide medewerkers die plezier in hun werk hebben. Als je dat onder controle hebt, voelt de klant zich thuis in ‘zijn of haar’ winkel. Vervolgens zijn we met behulp van onder andere R&R gaan sturen op de bezetting en loonkosten. Dit helpt ontzettend om grip te hebben op wat je wil bereiken, hoe je het wil bereiken en wat het vervolgens mag kosten, om onder aan de streep een goed rendement over te houden. Het is altijd zoeken naar een juiste balans tussen de gewenste performance van de winkel en wat het dan vervolgens mag kosten om onder de streep een bepaald rendement over te houden.

De workforce management tool van R&R biedt ons belangrijke informatie om betere keuzes te maken voor de klantbeleving, de medewerkerstevredenheid en het rendement van het bedrijf. We zijn nu een tijd onderweg en hebben al veel mooie resultaten weten te behalen. We willen echt dat medewerkers plezier in hun werk hebben. We willen samen winnen. Dat is één van de cultuurwaarden van onze organisatie.”

“De workforce management tool van R&R biedt ons belangrijke informatie om betere keuzes te maken voor de klantbeleving, de medewerkerstevredenheid en het rendement van het bedrijf.”

Peter Peels Director Retail

Belangrijke prestaties, resultaten en mijlpalen

“Als je gericht aan de slag gaat en het systeem goed gebruikt is een besparing van 0,5% tot 1% op de loonkosten relatief goed te behalen binnen een jaar. Daarnaast leidt meer grip op de operationele processen al snel tot een productiviteitsverbetering van 20%. Dit hebben we alleen al bereikt door op productiviteit te sturen en op efficiëntie, zonder harder te moeten werken en in te leveren op de winkelperformance. In het kort: door de juiste, goed opgeleide, medewerker op het juiste tijdstip de juiste werkzaamheden te laten uitvoeren tegen de juiste kosten. De monitoring van de voortgang door de leiding is natuurlijk ook van groot belang.

Op jaarbasis is dit een zeer aanzienlijke besparing, daarmee verdient de investering zich dus ook snel en ruimschoots terug. We zijn trots op de behaalde resultaten in deze relatief korte periode. Daarnaast is dit een opmaat naar verdere verbeterslagen. We geloven dat er nog veel mogelijkheden tot verbetering liggen.

Een ander belangrijk resultaat dat zich moeilijker laat meten, is rust in de organisatie. Door duidelijkheid, goed lopende processen en meer efficiëntie. Dit wordt zwaar onderschat. Als er rust is, hebben medewerkers meer plezier in hun werk en dat werkt overal in door. Zo zijn er bijvoorbeeld minder schommelingen in de winkelpresentatie omdat het allemaal beter klopt. Door goed lopende processen en rust in de organisatie wordt de winkelperformance stabieler en consistenter.”

Hoe R&R daarin heeft ondersteund

“Zoals beschreven hebben we met het juiste gebruik van de tool goede resultaten behaald. Wat ik daarnaast zeer prettig vind, is dat R&R echt gaat voor een strategische samenwerking en partnerschap op de lange termijn. Dat zie je ook sterk terug in de begeleiding en ondersteuning door Stef van Dijk. Je merkt dat Stef vanuit zijn achtergrond erg veel inhoudelijke kennis van supermarkten én WFM heeft, en dat geeft veel vertrouwen.

Naast de behaalde resultaten was de samenwerking en ook de nazorg erg goed. Dit vind ik echt onderscheidend ten opzichte van de concurrentie. Daarnaast is het toekomstgericht en strategisch (mee)denken een belangrijke sterkte van R&R. Uiteindelijk maken de mensen altijd het verschil. Veel persoonlijke aandacht en als er problemen zijn, worden deze snel en pragmatisch besproken. Daardoor blijven mensen trouw.

Daarnaast zorgt de tool van R&R voor meer betrokkenheid van medewerkers bij het planningsproces. Naast een stuk gebruiksgemak en centrale communicatie over roosters, kunnen medewerkers bijvoorbeeld hun beschikbaarheid eenvoudig doorgeven, diensten ruilen en gewerkte uren inzien via de Job App op hun mobiele telefoon. Dit geeft flexibiliteit en meer draagvlak naar de medewerkers.”

Vervolgstappen

“Scheepers Retail Groep heeft sterke groeiambities. Zo gaan we in het voorjaar onze eerste winkel in België openen. Dit brengt natuurlijk ook belangrijke uitdagingen met zich mee. Denk aan bijvoorbeeld wet- en regelgeving en cultuurverschillen. Maar we hebben er veel vertrouwen in dat we deze stappen succesvol gaan zetten en dat we – met behulp van onder andere R&R – continu verbeterslagen kunnen blijven doorvoeren. Dit moet leiden tot verdere optimalisatie van de productiviteit, zonder dat dit ten koste gaat van het werkplezier van onze medewerkers en een uitstekende klantbeleving.”

Resultaten Scheepers Retail Groep

Enkele feiten en cijfers

“We hebben veel vertrouwen dat we continu verbeterslagen kunnen blijven doorvoeren die moeten leiden tot verdere optimalisatie van de productiviteit, zonder dat dit ten koste gaat van het werkplezier van onze medewerkers en een uitstekende klantbeleving.”

Peter Peels Scheepers Retail Groep

Gebruikte producten

Personeelsplanning

De juiste medewerker, op de juiste tijd, op de juiste plaats, tegen de juiste kosten en op de juiste werkzaamheden.

Meer informatie

R&R Job App voor medewerkers

Optimale communicatie en eenvoudig je medewerkers betrekken bij het planningsproces via één app.

Meer informatie

WFM business consultancy

De R&R business consultant helpt bij de verdiepingsslag en optimalisatie van R&R en het volledige planningsproces.

Meer informatie

Samenwerkingen waar we trots op zijn:

ALDI kiest voor R&R
ALDI

ALDI Nederland

Slim plannen, hogere betrokkenheid en meer stuurinformatie. ALDI Nederland behaalt goede resultaten door de inzet van R&R workforce management.

Albert Heijn Groen
AH-logo

Albert Heijn Groen (multifranchise)

Meer inzicht in de processen, verbetering van de winkels en betere resultaten door de inzet van R&R.

Lees meer
AH-logo

Scheepers Retail Groep (AH multifranchise)

Een grote besparing op de loonkosten, meer grip op de operationele processen en een sterke verbetering van de productiviteit.

Lees meer
Edeka logo

Edeka Sullau

De uitdaging voor Edeka Sullau was om het proces van personeelsplanning onder de loep te nemen en deze aan te scherpen voor deze vestiging, maar ook voor vier andere vestigingen.

Lees meer
Jumbo logo

Jumbo Hilversum

Iedere dag wil Jumbo Hilversum zijn belofte richting de consument waarmaken. De uitdaging is om te bewijzen dat zij de ultieme service bieden.

Lees meer

Deze organisaties gingen je voor – een greep uit onze klanten

AH-logo
Jumbo logo
ALDI
PLUS logo
Edeka logo

Alles wat je moet weten over WFM

Lees hier onze WFM tips