Terug naar alle artikelen

R&R product update 24 januari 2024

R&R - over ons

In deze editie aandacht voor goedkeuren van beschikbaarheden, vooruitkijken met R&R Insights, herbalanceren van wettelijk en bovenwettelijk verlof en bug fixes en quality-of-life verbeteringen.

Goedkeuren van beschikbaarheden

Voor de kerst zijn de eerste kleine wijzigingen al doorgevoerd voor het bewerken van beschikbaarheden. Het wijzigen van de beschikbaarheden is verplaatst van het scherm naar een side panel. Deze grafische wijzingen waren noodzakelijk om beschikbaarheden op weekbasis mogelijk te maken.

Vanaf 30 januari is het mogelijk om nieuwe aangevraagde beschikbaarheden te gaan goedkeuren! Door middel van de goedkeurslag wordt de leidinggevende essentieel onderdeel van de beschikbaarheden van de medewerker. Op het moment dat een nieuwe beschikbaarheid wordt ingestuurd door een medewerker, kan de leidinggevende deze beschikbaarheid zowel goedkeuren als afkeuren. Pas wanneer de beschikbaarheid is goedgekeurd wordt deze doorgevoerd.

In R&R komt een extra scherm onder het kopje ‘Beschikbaarheden’ waar alle nieuw ingestuurde beschikbaarheden komen te staan. De startweek van een nieuwe beschikbaarheid ligt altijd na het laatst vastgestelde rooster, hierdoor wordt het roosterproces minder verstoord.

Hierna focust R&R zich op het verhogen van het gebruikersgemak. Dit doen we o.a. door de dialoog tussen de werkgever en werknemer beter te faciliteren. Daarnaast zal het ook mogelijk worden om een tijdelijke beschikbaarheid door te geven zodat er tijdens feestdagen en vakanties zo efficiënt mogelijk geroosterd kan worden.

Job app wijzigingen beschikbaarheden

Voor de medewerker heeft de nieuwe werkwijze rondom beschikbaarheden ook impact. In de R&R job app is het vanaf 30 januari noodzakelijk om een startweek in te geven bij een nieuwe beschikbaarheidsaanvraag. De startweek van een nieuwe beschikbaarheid ligt altijd na het laatst vastgestelde rooster om het roosterproces minder te verstoren.
De manier waarop een medewerker in de R&R job app een beschikbaarheid kan aanmaken is vergelijkbaar met de manier waarop een medewerker een schoolrooster kan invoeren:

Vooruitkijken met R&R Insights

Naast inzicht geven in vrijwel alle stuurgegevens uit R&R biedt R&R Insights nu ook de mogelijkheid om vooruit te kijken om te bepalen waar je uit gaat komen met je productieve uren.
Tot voor kort kon je wel per dag kijken hoe je gerealiseerde productieve uren zich afmeten tegen de gestelde norm, maar over de gehele week kon dit pas na afloop van de week.

Met de nieuwe bron Realisatie (Verdicht) kan je nu gedurende de gehele week kijken hoe de productieve uren uitkomen indien je niet afwijkt van het rooster. Deze bron bepaald de productieve uren op basis van de reeds goedgekeurde realisatie en vult de ontbrekende dagen aan met uren uit het rooster.

Voor nu bestaat deze optie enkel voor de productieve uren, in de nabije toekomst zullen we hier ook de andere productieve kolommen aan toevoegen.

Herbalanceren van Wettelijk en Bovenwettelijk verlof

Veel van onze Nederlandse gebruikers laten R&R wekelijks verlof opbouwen op basis van de gerealiseerde uren. Hierbij kan er gekozen worden om een uitsplitsing te maken tussen wettelijk en bovenwettelijk verlof met de toepassing van de bijbehorende vervaltermijnen.

Omdat er wekelijks zowel wettelijk als bovenwettelijk verlof wordt opgebouwd, kan het voorkomen dat er bij verlof bovenwettelijke uren worden opgenomen omdat op dat moment nog niet alle wettelijke verlofuren opgebouwd zijn. Om ervoor te zorgen dat de medewerkers het nieuwe jaar wel starten met het bovenwettelijke verlof waar ze recht op hebben, heeft R&R een proces gemaakt om aan het eind van het jaar opnieuw te berekenen hoe het verlof afgeschreven had moeten worden.

Deze herbalancering van het verlof heeft plaatsgevonden na de laatste uitbetaling van het afgelopen jaar. Op de verlofkaart van 2023 is onderaan expliciet te zien dat er een herbalancering heeft plaatsgevonden.

Bug fixes en quality-of-life verbeteringen

Ook in de afgelopen weken zijn onze teams weer druk bezig geweest om bugs te fixen en (kleine) ‘quality-of-life’ verbeteringen door te voeren. Deze wijzigingen hebben allemaal tot doel om de dagelijkse interactie met R&R nog soepeler te maken. We hebben onder andere de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

Vragen?

Heb je nog vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Neem dan contact met ons op via aftersales@rr-wfm.com en wij zorgen ervoor dat je vraag of informatie bij de juiste personen terechtkomt.

Wil je als eerste onze product updates ontvangen? Schrijf je via deze pagina in en we plaatsen je op de mailinglijst. Wil je oudere nieuwsbrieven nog eens teruglezen? Dat kan altijd via onze website. Het archief van onze productupdates vind je hier.

Met vriendelijke groet,

Hiska Boelema – Product Owner 

Over de auteur Hiska Boelema

In mijn rol als Product Owner zorg ik ervoor dat de wensn van de klant worden omgezet naar features in onze software. Hierbij staat de gebruikerservaring en transpirantie voorop. Daarnaast heb ik als speerpunt om de communicatie tussen werkgever en werknemer beter te faciliteren.

Voordat ik aan de slag ging als Product Owner heb ik eerst kennis gemaakt met R&R vanuit de rol als After Sales consultant. Naast dat ik onze software heb leren kennen als gebruiker, zijn de nodige klantvragen en dagelijkse operationele uitdagingen voorbij gekomen. Hierdoor heb ik gedegen beeld van waar onze software verbeterd kan worden om de gebruiker zo optimaal mogelijk te ondersteunen!

Deel dit artikel